חברות קפריסאיות

החוק הקובע לגבי חברות בקפריסין הוא חוק החברות סעיף 113 בספר החוקים של קפריסין המבוסס על חוק החברות 1948 של בריטניה בחוקה של חברה רשומה יש שני מסמכים, תזכיר האיגודים ותקנות האיגודים.

הדרישות ליצירת חברה קפריסאית:

 • שם החברה: שם החברה חייב להיות מאושר על ידי רישום החברות לפני הקמת החברה. אין להשתמש בשמות זהים או דומים של חברות קיימות על מנת למנוע בלבול.
 • פעילויות החברה: ייעודה ותכליתה של החברה חייב להיות מוצהר בהצעתה לתזכיר האיגודים.
 • הון משותף: חוק החברות הקפריסאי מאפשר מניה אחת לכל בעל מניה רשום. שווי המינימום לחברה הוא1 יורו שעשויים להיות מחולקים ליורו אחד לכל בעל מניה – כאשר היא מונפקת ורשומה
 • בעלי מניות: מספר בעלי המניות הרשומים ו/או המוטבים הנמוך ביותר הוא אחד, ועשוי להיות אדם פרטי או חברה רשומה. גם נאמנים יכולים להיות בעלי מניות בחברה קפריסאית. ישנם מצבים בהם בעלי מניות נאמנים יחזיקו במניות ויאפשרו למוטבים לשמור על אנונימיות.
 • דירקטורים:
  חברה מחייבת בדירקטור אחד בלבד, והוא יכול להיות תושב קפריסאי, חברה, או גם זר שאינו תושב. מומלץ למנות דירקטורים מקומיים כדי ליצור הנהלה ושליטה יעילה בקפריסין לצורכי מס.
 • מזכירות:מזכיר החברה יכול להיות אדם או חברה ויהיה אחראי להכנת והצגת הדו”ח השנתי של החברה, לשמור על הפרוטוקול ורישום חברים וכדומה.
 • משרד רשום:לכל חברה יהיה משרד רשום ורשמי במדינה בה נרשמה כחברה. זוהי כתובתה הרשמית שם נמצאים התקנון, הרישומים וחותמת החברה.
 • דוחו”ת שנתיים:
  חובה על חברה לציית לדברים הבאים מדי שנה:

  • דיווח שנתי על פעילות החברה (טופס 32HE) לרישום החברות.
  • הגשת תצהיר פיננסי מאושר לרישום החברות.
  • הגשת דו”ח מס זמני ב-1 באוגוסט בשנת המס ודו”ח מס סופי ב-31 בדצמבר של השנה שאחרי סוף שנת המס לרשויות המס.

תקופת רישום:

התהליך ליצירת שם והפיכתו לחברה בערבון מוגבל בקפריסין מתנהל על ידי עורך דין, ובנסיבות רגילות לוקח התהליך שכולל את אישור השם, הדפסת התזכיר ומסמכי החברה, פתיחת חשבון בנק ועד להנפקת האישור לחברה הוא בין 10-5 ימי עבודה.