תנאים כלכליים

הכלכלה בקפריסין מבוססת על שיטת השוק החופשי. תפקיד הממשלה המוגבל לרגולציה, תכנון ותשתיות ציבוריות שרותי התיירות הפכו לענף החשוב ביותר באי .

60% מבין 2 מיליון התיירים הנשארים לטווח ארוך מגיעים מהקהילה האירופית  כ-40% מכלל המסחר של קפריסין גם כן מגיע מאירופה.