ממשל ומנהל

ב-1960 הפכה קפריסין לרפובליקה עצמאית, ועיצבה את המבנה הממשלתי שלה לפי הדגם של דמוקרטיות מערביות,

בהן הדגש הוא על זכויות הפרט, ונתינת הזדמנות לכל יוזמה אישית ועידוד הפיתוח.

הנשיא, שהוא מנהיג המדינה, נבחר בקלפי לתקופה של חמש שנים. הנשיא ביחד עם מועצת השרים (הממונים על ידי הנשיא), הם הזרוע הביצועית של הרפובליקה.

בית הנבחרים הוא המחוקק, ונבחר גם כן לחמש שנים.

במדינה קיימות מספר מפלגות ושיטת הבחירה מבוססת על ייצוג יחסי.