יחסים בינלאומיים

קפריסין חברה בקהילה האירופאית, וחברה גם באו”ם, הממלכה הבריטית, הבנק העולמי וקרן במטבע הבינלאומי.

EU United Nations CommonWealth World Bank International Monetary Fund