סוגי זכאות בקפריסין

זכאות עסקית
סוגי הזכאות העסקית העיקריים הם:

 • חברות קפריסאיות בע”מ
 • סניפים של חברות זרות
 • שותפויות
 • בעלות בלעדית

סוגים של חברות המוכרות על פי החוק הקפריסאי:

 • חברה מוגבלת בערבות: במקרה כזה, אחריות הצדדים מוגבלת למה שהוסכם לתרום במידה של סגירה.
  מצב זה קורה כאשר חברה מוקמת לא למטרת רווחים.
 • חברה מוגבלת ע”י מניות:
  במקרה כזה.
  אחריות הצדדים מוגבלת לשווי הנומינלי של מניות. השייכות לכל אחד – אם המניות שולמו במלואן, אין לצדדים יותר התחייבות או אחריות. ישנם שני סוגי חברות מוגבלות, חברות ציבוריות ופרטיות, כדלקמן:

חברות ציבוריות
לפי חוק החברות, חברה ציבורית יכולה לפרסם הזמנה לציבור לרכוש את מניותיה או אגרות חוב ומותר לה שבעה חברים לפחות.

חברות פרטיות
לחברה פרטית אסור להזמין את הציבור לרכישת מניות או אגרות חוב מותר לה לפחות חבר אחד, ולכל היותר חמישים היא כמו כן מוגבלת בזכות להעברת מניותיה.