מיסוי

תחת משטר המס החדש שהחל ב-1/1/2003 כל חברה תחשב כחברה קפריסאית ומכאן תהיה כפופה למיסוי של קפריסין, במידה והנהלת החברה פועלת מקפריסין.
חברות קפריסאיות מחוייבות למס חברות מופחת בשיעור של 12.5%.
במידה וההנהלה ושליטת החברה אינן מתרחשות בקפריסין, המס יכול להיות 0% ובמקרים כאלו על החברה הקפריסאית יחול מס של המדינה ממנה החברה פועלת.