מס מקרקעין

מס מנכסי המקרקעין ישולם כל שנה ב-30 בספטמבר ומוטל על שווי השוק של נכסי מקרקעין נכון ל 1/1/80 של משלם המיסים ב-1/1 של כל שנה.
הן הבעלים הפיזי והחוקי מחוייבים במס זה.

תעריפים תקפים ל- 31/12/2011

 

ערך הנכס € תעריף %
0 – 170,860 0
170,861 – 427,150 0,25
427,151 – 854,300 0,35
854,301 and over 0,40

תעריפים תקפים ל-1/1/2012

ערך הנכס € תעריף %
0 – 120,000 0
120,001 – 170,000 0,25
170,001 – 300,000 0,50
300,001 – 500,000 0,60
500,001 – 800,000 0,70
800,00 and over 0,80