חברות ביטוח

  • הפסדים מתחום ביטוח חיים יכולים להתקזז אל מול רווחים מביטוחים כלליים
  • הפסדים מתחום ביטוח חיים יכולים להתקזז אל מול רווחים ממקורות אחרים
  • הפסדים מתחום ביטוח חיים יכולים להיות מועברים ללא הגבלת זמן.