חברות ספנות

אין מיסוי על הרווחים הנובעים מתפעול כלי שיט הרשומים בקפריסין, או על הדיבידנדים שהתקבלו מחברה בעלת ספינה המניפה את דגל קפריסין השטה במים בינלאומיים.

אין מיסוי על שכר הקברניט, הקצין ואנשי הצוות של ספינה קפריסאית .

משנת המס, שהסתיימה ב-31 לדצמבר שנת 2000, לחברות/אנשים מקומיים או חברות בינלאומיות, אשר מנהלים ספינות או צוות ספינות מתוך משרד בקפריסין, ישנה האופציה לבחור האם לשלם מס בתעריף של 4.25%, או בתעריפים השווים ל-25% מהתעריפים על מס הכבודה (tonnage), החלים על ספינות זרות אשר מנוהלות מחוץ לקפריסין.

המס המיוחד הנ”ל עבור בעלי ספינות וחברות ניהול ספינות יהיה בתוקף עד לשנת 2020.