תרומה מיוחדת עבור בטחון המדינה

פטורים:

דיבידנדים שהתקבלו מחברות חוץ הינם פטורים ממס זה אם החברה המשלמת את הדיבידנד עומדת בתנאים הבאים:

  • פחות מ-50% מפעילותה מוביל להכנסה מהשקעות
  • נטל המס הזר נמוך משמעותית מעל המס בקפריסין

דיבידנדים שהתקבלו מחברות מקומיות או חברות חוץ כפופים  למס מיוחד                (Special contribution for defense (בשיעור של 17%
(15% עד ל-30/8/2011   17% לתקופה שבין ה 31 לאוגוסט 2011 ועד ל 31 בדצמבר 2011  , 20% עבור התקופה שבין 2012 ל 2013) אך זה חל רק על תושבים מקומיים. תושבי חוץ אינם מחוייבים למס  מיוחד זה.

חלוקת דיבדנדים

אם חברה קפריסאית איננה מחלקת לפחות 70% מרווחיה החשבונאיים בצורת דיבידנדים תוך שנתיים מסוף שנת המס, החברה נחשבת כאילו חילקה רווחים אלו ומחוייבת לשלם 17%
(15% עד ל-30/8/2011   17% לתקופה שבין ה 31 לאוגוסט 2011 ועד ל 31 בדצמבר 2011  , 20% עבור התקופה שבין 2012 ל 2013)) כמס מיוחד זהמתוך הדיבידנדים האמורים עבור בעלי מניות שהינם תושבי קפריסין.
תושב חוץ המקבל דיבידנדים מרווחים אשר כפופים לחלוקה כדין, הינו זכאי להחזר מס.

הכנסה מריבית

הכנסה מריבית שאיננה קשורה באופן ישיר עם העסק, שנצברה ע”י חברה קפריסאית כפופה ל-15% תשלום מס מיוחד זה עד ה-30/8/2011, ול-10% לאחר מכן.

זיכוי מס עבור מס חוץ ששולם

כל מס אשר שולם בחו”ל על הכנסה אשר כפופה למס זה, יזוכה כנגד תשלום עתידי של מס מיוחד זה  ללא קשר לקיומו של הסכם כפל מס.