מיסוי של חברה קפריסאית

קפריסין נחשבת למרכז עסקים בינלאומי בקרב כ-50 מדינות ומציעה סביבת יזמות עסקית אידיאלית ואמצעי תמיכה.
חברה פרטית המכונה חברה עסקית בינלאומית (IBC) הינו הסוג הנפוץ של חברות בבעלות אנשים שאינם תושבים בו ומשתמשים לצרכי עסקים בינלאומיים.

להלן הקטגוריות השונות של IBC הפועלות באי:

תמלוגים, פרסום ושיווק, קרנות נאמנות , ארכיטקטורה והנדסה, בניין וקידוח, כתבי עת ועיתונים, סוכניות תעסוקה, נדל”ן ופיתוח מקרקעין, ניהול, השכרה, ספנות וניהול ספנות, מסחר, חברות ביטוח, מכירות, מפקדות, חברות למכירות זרות (C.S.F).
ניתן ליצור חברות לעסקים בינלאומיים לצורכי ניהול ושליטה של כל חברה אחרת.

יתרונות של חברות IBC:

 • מס חברות בשיעור של 12.5% מנטו הרווחים (הנמוך ביותר באיחוד האירופי)
 • הסכמים למניעת כפל מס עם מעל 40 מדינות
 • אין ניכוי מס על דיבידנדים (אלא אם המקבל הינו תושב קפריסין)
 • אין ניכוי מס על ריבית
 • רווחים ממכירת מניות, ביטחונות וכו’ הינם פתורים ממס
 • קצבאות רווחים שנתיים על רכוש קבוע והוצאות התפעוליות (מלבד מגבלות מסויימות) מותרים כניכוי
 • אין מיסוי על רווחי הון (מלבד מכירת נדל”ן בקפריסין)
 • מס עיזבון אינו משולם על ירושת מניות של חברות עסקים בינלאומיים
 • אין תשלום על בולים עם מסמכים יומיומיים
 • רגולציות ממשלתיות בנוגע למטבע זר או מקומי אינן תקיפות עבור לחברות אלו ולעובדיהן הזרים
 • עובדים זרים אשר מקבלים את משכורתם דרך קפריסין אינם מחוייבים לשלם מס הכנסה אם הם עובדים בחו”ל